Hledáte cestu jak se posunout dále?

Jsme prvními certifikovanými lektorkami švýcarské metody sebeřízení v oblastí kompetencí - CH-Q competence management.

podporujeme kariérní rozvoj rozvíjíme komunity aktivních lidí nabízíme nové pohledy na sebe sama vytváříme podmínky pro vzájemné učení

Kurzy, školení a projekty

Kurzy připravujeme na míru na základě požadavků organizací.

Individuální poradenství

Poskytujeme individuální konzultace vycházající z metody Mapování kompetencí CH-Q a Přístupu orientovaného na řešení.

Pomůcky pro kariérové poradenství

Na základě dlouholetých zkušeností sami vytváříme podpůrné materiály a pomůcky pro poskytovatele kariérového poradenství.

Mapování kompetencí metodou CH-Q

od roku 2011 jsme certifikované lektorky této metody

Jedná se o skupinové kariérové poradenství vedoucí klienty k sebepoznání, uvědomění si vlastního potenciálu a získání dovedností samostatného rozhodování o svém dalším směřování.

Certifikované lektorky

Silvie Pýchová - METODA MAPOVANÍ - Centrum kompetencí

Silvie Pýchová

Absolventka oboru učitelství pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě UK, dále specializační postgraduální studium výchovného poradenství na stejné fakultě. Má praxi učitelky na gymnáziu, od roku 2007 pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy...

Dorota Madziová Centrum Kompetencí - METODA MAPOVANÍ - CH-Q

Dorota Madziová

Od roku 2005 působí jako lektorka v oblasti osobního rozvoje a komunikačních a prezentačních dovedností, metodička v oblasti interkulturních dovedností, profesní poradkyně, koordinátorka projektových aktivit zaměřených na ženy...

Helena Košťálová - METODA MAPOVANÍ - Centrum kompetencí

Helena Košťálová

Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, obor sociální řízení a rekvalifikace. Od r. 1995 pracuje v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání. Podílela se na implementaci řady mezinárodních projektů...

CH-Q - METODA MAPOVANÍ - Centrum kompetencí CH-Q mapování

Centrum kompetencí vzniklo v roce 2012 z iniciativy 4 zakladatelek: Silvie Pýchové, Doroty Madziové, Kateřiny Machovcové a Heleny Košťálové. Všechny 4 absolvovaly kurz CH-Q, pořádaný Centrem Euroguidance (www.euroguidance.cz) pod vedením nizozemských lektorů. A vzhledem k tomu, že jsme z holandské strany byly podporovány v tom, abychom se vyškolily na lektorky CH-Q, tak jsme cítily zodpovědnost i za přenos této metody mapování kompetencí do České republiky. Velké díky za podporu a mentoring patří našemu holandskému kolegovi Peterovi van Deursenovi.

 

 

Nabízíme metody mapování a sebeřízení kompetencí a zabýváme se přípravou na uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení. Lektorky Centra kompetencí jsou prvními certifikovanými lektory švýcarské metody CH-Q – competence management v České republice. Zároveň máme jako jediní oprávnění udělovat mezinárodní certifikáty CH-Q.

Podílíme se na rozvoji systému kariérového poradenství v ČR. Spolupracujeme s aktéry na různých úrovních státní správy a samosprávy.

Národní Cena kariérového poradenství - Centrum Kompetencí metoda mapování

Centrum kompetencí získalo Národní cenu kariérového poradenství 2014 za úspěšnou implementaci švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q na národní úrovni.

Jsme spoluzakladateli Expertní komory kariérového poradenství.

Reference

Proběhlé akce:

podzim 2019

- Kurz Práce se skupinou v kariérovém poradenství v rámci projektu OKAP
- Workshop Kompetence kariérového poradce pro MAP Ostrava
- Kurz Vedení rozhovoru v poradenství pro pedagogy pro MAP Opavsko
- Kurz Mapování kompetencí ve školním prostředí pro VISK

jaro 2019

- Kurz Mapování kompetencí pro pedagogy v rámci projektu OKAP
- Workshop Kariérové poradenství na lokální úrovni pro MAP Jablunkovsko
- Kurz Vedení rozhovoru v poradenství pro pedagogy v rámci projektu OKAP
- Kurz Motivace skrze osobní příběh žáka v rámci projektu OKAP

zima 2018

- vystoupení TEDex Třinec "Proč pracujeme na cizích snech?"

Spolupracujeme

Kontakty

Centrum kompetencí, z. s.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce
MŠMT- 17921/2019-1

Hornická 1725/1
737 01 Český Těšín
IČ: 22755110

L 10152 vedená
u Krajského soudu v Ostravě

Lektorky spolku:

Silvie Pýchová
Email: silvie.pychova(a)centrumkompetenci.cz
Mobil: 607 123 568

Dorota Madziová
Email: dorota.madziova(a)centrumkompetenci.cz
Mobil: 777 075 306

Helena Košťálova
Email: helena.kostalova(a)centrumkompetenci.cz

Tvorba webových stránek