Centrum kompetencí
centrum kompetencí | mapování kompetencí | naše nabídka | projekty | kontakty
 

Mapování kompetencí metodou CH-Q

Původně švýcarská metodika CH-Q vznikla za účelem podpoření situace žen na trhu práce. Vznik metodiky mapování kompetencí CH-Q reagoval na to, že ženy dostaly ve Švýcarsku volební právo až v roce 1971 a celkově jejich situace na trhu práce nebyla příznivá. Vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti pocházely většinou jen z rodinného života, bylo potřeba takto získané kompetence identifikovat a pojmenovat a dát jim formální váhu, aby mohly konkurovat mužům při přijímacích řízeních na různé pozice. Tak vznikla nejen metoda CH-Q – mapování kompetencí, ale celý systém řízení kompetencí, který garantuje kvalitu vyplývající z mezinárodní licence. Jedná se o sebezkušenostní metodu skupinového kariérového poradenství uplatňující holistický přístup, který staví na minulosti, přítomnosti a budoucnosti jedince a zohledňuje jak formální vzdělávání, tak zkušenosti získané při neformálním vzdělávání či samostudiu. Výstupy školení jsou akční plán a kariérní portfolio, které jsou hodnoceny nezávislým hodnotitelem. Účastníci mohou získat mezinárodní certifikát o absolvování kurzu CH-Q na úrovni 1. Centrum kompetencí začalo poskytovat kurzy CH-Q v České republice již od roku 2011, jelikož jeho zakladatelkami jsou první certifikované lektorky této metody u nás. Je potřeba zmínit, že k tomu mohlo dojít díky dlouhodobé spolupráci s Centrem Euroguidance (www.euroguidance.cz), které jako první tuto metodu nabízelo pod vedením nizozemských lektorů v ČR, a díky podpoře nizozemského mentora Petera van Deursena. Centrum kompetencí získalo v roce 2014 licenci a vydává mezinárodní certifikáty pod záštitou švýcarské asociace CH-Q (www.ch-q.ch).
Metodika mapování a řízení vlastních kompetencí
(Projekt Překážka je příležitost - nový start pro rodiče samoživitele)

Lektoři CH-Q v ČR

Silvie Pýchová (profil na stránce Centrum kompetencí)
Dorota Madziová (profil na stránce Centrum kompetencí)

Ohlasy v médiích

Článek v časopise Prevence
Rozhovor v časopise Moderní řízení

Rozhovor na ČRo Plus
Článek na ihned.cz
Sborník Národní ceny kariérového poradenství (str. 18-19)